Ongoing Programs

It is our pleasure to announce the series of our new workshops for Fall 2017:

Parenting Classes on Mondays, North Vancouver Public Library in LonsdaleAddress: 120 West 14th St, North Vancouver, BC V7M 1N9,

from 6-8 pm, starting September 11, 2017.

Dates for all sessions: September 11, September 18, September 25, October2, October 16, October 23, October 30, November 6, November 13, November 20, November 27, and December 2, 2017.

For registration or information call Haleh Shirchian 604-700-5960 or Poran Poregbal 778-883-0591


Family Strengthening and Integration workshops on Tuesdays, in the .

Starting September 26, 2017 and continuing through out the Fall.

Place: Community Room #203 in 935 Marine Drive, North Vancouver BC, in Capilano Mall

Time: 6.00-8.00 pm

For registration or information call Haleh Shirchian 604-700-5960 or Poran Poregbal 778-883-0591


 

Psychology for Everyone

A series of 8 sessions by Ali Khoddami, MA, RCC, starting October 8, 2017.  Every Sunday we explore basic yet important concept of practical and useful psychology for everyone.

Place: Community Room #203 in 935 Marine Drive, North Vancouver BC, in Capilano Mall

Time: 10.00 am-12.00 pm

For registration or information call Haleh Shirchian 604-700-5960 or Poran Poregbal 778-883-0591


 

Healthy Marriage

A series of workshops by Betisa Mohammadi, MA, RCC. Every Saturday starting October 14, 2017

Place: Community Room #203 in 935 Marine Drive, North Vancouver BC, in Capilano Mall

Time: 4.30-6.30 pm

For registration or information call Haleh Shirchian 604-700-5960 or Poran Poregbal 778-883-0591


 

وقتي كودكي در مقام قرباني قرار مي گيرد

 
 
وقتي كودكي در مقام قرباني قرار مي گيرد
 
 
شايد بتوان گفت يكي إز أحساس هاي عمده كودك در چنين موقعيتي،  ترس إز مورد سرزنش واقع شدن و إحساس گناه است. والدين نيز در مقام مراقبت كننده ، إحساس تقصير مي كنند. گاه ديده شده براي دفاع إز خود در برابر سنگيني واقعه، دست به إنكار مي زنند. بايد گفت كه اين اشتباه هيچكدام إز أين دو نيست. تنها ادم مقصر در أينجا تجاوزگر است. هنگامي كه در جلسات درمان، فرد به اين نقطه إز بينش دست پيدا مي كند، خشم جايگزين حس سرزنش و گناه مي شود و بعد إز ان فرد وارد فاز ديگري إز درمان خواهد شد تا به كمك درمانگر،  أسيب وارد شده را التئام بخشد 
 گاه سنگيني واقعه براي والدين سبب مي شود كه إز فرزند خود دوري كنند. انگار با اين كار، سعي در إنكار و فراموشي  واقعيت دردناك
دارند.اين والدين با ديدن كودكشان دائماً اين مساله را در ذهن خود مرور مي كنند، كه انگار بايد به او ياد مي دادند كه چگونه إز خود دفاع كند يا
اين كه به او نسبت به چنين اتفاقاتي هشدار مي دادند
مشاور و يا رواندرمانگر مي تواند درباره بسياري إز إحساس هاي متفاوتي كه اين كودك و يا خانواده او ، ممكن است بعد إز  تجاوز يا سوء استفاده با ان روبه رو شوند، به انها كمك كند. 
گاه اين قربانيان براي التئام خود إز أسيب وارد شده در دوران كودكي، سألها بعد، در دوره بزرگسالي به درمانگر مراجعه مي كنند و تا مدتها اين درد را به صورت إحساس هاي بلوكه شده اي إز إنكار، خشم و گناه و تقصير حمل مي كنند كه با علايمي از قبيل اضطراب و افسردگي در انها نمايان مي شود
اگر بخواهيم عميقتر به اين مساله بپردازيم، بايد بگوييم، كودكان نياز به إحساس تعلق و مورد پذيرش واقع شدن دارند. شايد بتوان گفت، هر فردي براي اينكه بتواند در جهان با خود و ديگران كنار بيايد، نياز به حس تعلق و مورد پذيرش واقع شدن دارد. گاه همين نياز كار شما را براي نه گفتن سخت مي كند و وقتي فردي إز شما كارهايي را مي خواهد كه براي شما خوب نيست، براي به دست أوردن اين حس، علي رغم تمايل خود، دست به إنجام ان كار مي زنيد. اين مساله به خصوص در مواردي مشاهده مي شود كه كودك از طرف اعضاي خانواده و يا نزديكان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. علاوه بر اين، مي توان گفت اين فرايند به همين صورت در روابط بزرگسالاني نيز كه نقش قرباني را در رابطه ها إيفا مي كنند، قابل تشخيص و مشاهده است كه گاه ، فرد بزگسال نيز إز اسارت در چنين فرايندي اگاه نيست و همچنان به تعبيري به پروژه قرباني شدن آدامه مي دهد
زندگي كودك هميشه پيش بيني پذير يا امن نيست. همه والدين و خانواده ها كار خوبي در تربيت بچه هايشان إنجام نمي دهند. سوء استفاده إز درون خانواده، بيش إز حد براي كودك سنگين و أسيب زننده است چرا كه خائنين به او، همان كساني هستند كه كودك براي أمنيت و حفاظت خود به انها وأبسته است و حالا كودك براي أمنيت و حفاظت خود بايد جاي ديگري را جستجو كند 
 
                        
                                                                                                            نيلوفر رايگان

آداب کار گروهی

Group Work Principles

آداب کار گروهی

ما ایرانیان همه بدنبال اهداف عالی‌ هستیم و ازبهرۀ هوشی بالایی برخورداریم و برای رسیدن به این اهداف متعالی, گروه‌هایی‌ ابتکاری که احساس تعلق و نیازما را برآورده می کنند ایجاد می کنیم. ولی متاسفانه پس از اندکی گروهمان دچار دودستگی می شود. چرا به اینجا می رسیم که هر کسی‌ می‌خواهد یار کشی‌ کند و در این راه تلویزیون، روزنامه، مجله، گروه، و یا مجامع خاص خود را ایجاد کند؟ برخی اعتقاد دارند که نداشتن فرهنگ کار گروهی در بین ما ایرانیان به دلیل محدودیت‌های فرهنگی‌ وسیاسی ما بوده است ولی متاسفانه این رفتار همچنان در بین ایرانیان مقیم خارج از ایران هم به چشم می خورد. چندی پیش در گروه رویش مهمانی داشتیم که دربارۀ محیط زیست صحبت کند. نکته ای که نظر ما را جلب کرد تجربه کار گروهی آنان بود که چگونه یک ایده ساده در جمع 5-4 نفره بعد از دو سال می تواند تبدیل به گروهی400-300 نفره شود که نمایدگان پارلمان درخواست صحبت در آن را داشتند. اگر در گروهی فعال هستیم مرور نکات زیربه منسجم تر کردن ما کمک خواهد کرد. اگر نکتۀ شما در این لیست نیست, آن را برای استفاده همگانcomment  کنید.

 • تواضع و از خود گذشتگی پیش نیاز کار گروهی است.
 • از زحمات دیگر اعضا تقدیر کنید.
 • نو آوری , پویایی و تغییر پذیر بودن لازمه تداوم حیات گروهی است.
 • این  واقعیت را در نظر داشته باشیم که هر چه تنوع در نظر و سلیقۀ ما بیشتر باشد, ضریب هوشی گروهِ ما بیشتر است.
 • روی آداب معاشرت اجتماعی و فرهنگ کارِ گروهی بیشتر بحث, مطالعه و سرمایه گذاری کنیم.
 • موازینی را رعایت کنیم که می تواند به همه ما کمک کند که پیشرفت کنیم.
 • به جای سد کار دیگر گروهها شدن و ایجاد اختلال, برای آنها تبلیغ کنیم و به درد آنها بخوریم شاید روزی هم آنها به کمک ما آمدند.
 • از پراکنده کاری, موازی کاری و تکرار مکررات دست برداریم و امکانات و تجربیات و تخصص‌های خود را بر روی هم بگذاریم.
 • اگر ایده خوبی دارید, آن را سخاوتمندانه برای بهبود گروه واگذار کنید تا اینکه برای ایده خود یک گروه بسازید.
 • به گروه های نوپا ی دیگر کمک کنیم.
 • از احساس زدگی بپرهیزیم و اگر مشکلی به نظرمان رسید برای تصمیم گیری کمی حوصله کنیم.
 • عمدتا گروه های ما برای منفعت مادی کار نمی کنند پس بالا و پایین بودن در گروه تفاوتی نمی کند.
 • اگر کاری را دوست ندارید, بهتر است به گروه “نه” بگویید تا اینکه انجام دهید و بعد منت بگذارید و یا توقع تلافی داشته باشید.
 • اگر خود حاضر به کمک  برای رفع مشکلی نیستید, از انتقاد از وضع موجود خودداری کنید.
 • از این که ایده خوب شما به سرعت در گروه استقبال نمی شود دلسرد نشوید.

 Poran Poregbal, Clinical Cousnellor, MA, RSW, RCC

Pay For Writing An Essay

Revise Report How to Discover a Tabby Cat ” A tabby can be a kitten with a special cover which includes stripes or swirling patterns, usually together with an “M” mark on its temple. Inform us everything you know below. They are usually not quite trim or agile. Do not be worried about format! Special Attributes. The end is slender or not big and slim, mainly solid. The cat’s physique tend to not be weak and sturdy. Please tell us everything you learn about…

This can be a appropriate mla bibliographical citation for this essay:morrow. Read more