گنگ” چیست؟”

Gang

در چند سال گذشته خبرهای ناخوشایند‌ای از کشته شدن چندین تن‌ جوان ایرانی‌ در ارتباط با مسائل “گنگ” داشته‌ایم که شاید همگان از آن اطلاع نداشته باشند.

متأسفانه این خبر‌ها گویا قدیمی نمیشوند، چرا که داستان کشته شدن جوانان در گنگ‌ها ادامه دارد. این خبر‌ها به مراتب در مطبوعات کانادایی درج میشود و دیدن اسم این جوانان ایرانی‌ به نام خلاف کار و یا قربانی تیراندازی، برای جامعه ایرانی‌ و خانواده‌های عزیز ایرانی‌ ما تکان دهنده و نگران کننده است. پرسش اینست که این چه جریانی است که فرزندان مرز و بوم ما به طرف این کارهای خلاف و با عاقبت معلوم کشیده میشوند.

گاهی هم داستان‌های این وقایع در نشریات ایرانی‌ بصورت خبر چاپ میشود، ولی‌ بحث سالمی در مورد چگونگی‌ ورود این جوانان به یک گروه به نام گنگ وجود ندارد.

آیا ارتباط با گروه‌های خلافکار فقط به دلیل وسوسه پولدار شدن آسان است و یا آیا دلایل دیگری برای اینگونه رفتار‌ها وجود دارد که از چشم ما پنهان است. این خود دلیلی‌ است برای بحث و صحبت بیشتر. با توجه به این نکته که طبق منابع نامعلوم، تعداد جوانانی ایرانی‌ که به سوئ این گروه‌ها روی میاورند، کم هم نیستندشاید لازم باشد که مفاهیمی را که در ارتباط با گرایش جوانان به گنگ و یا گروههای خلاف میباشند، صحبتی‌ داشته باشیم. باشد که این روشنگری کمکی‌ در راه پیشگیری باشد.

بی‌درنگ ,ما نیاز به همصحبتی، بحث، یادگیری، و همدردی داریم که بتوانیم خطراتی را که جوانان ما را تهدید می‌کند، شناسایی و جلوگیری کنیم. گنگ یا یک گروه, مجموعه‌ای از افراد قابل تفویض با دیگران یا قابل رویت در یک جامعه می‌باشد. یک گنگ از ۳ نفر یا بیشتر تشکیل میشود با هدف، نقشه، و برنامه برای اندوختن سرمایه از طریق کار‌های غیر قانونی و با استفاده از خشونت اعضای یک گنگ خود را اینگونه شناسایی و معرفی‌ میکنند: نام مشترک، سمبل یا نشانه منحصر به فرد، رنگ یا نشانه خاصی‌، لباس با مارک مشخصی‌، و یا آرم‌های حک شده بر روی بدن معروف به تاتو. بیشتر آعضای گنگ‌ها پسران جوان هستند و بیشتر آنها زیر سنّ ۱۸ جذب این گروه‌ها میشوند. افراد گنگ از طبقات اجتماعی مختلف، رنگ ، نژاد، و یا اقلیات قومی و مذهبی‌ مختلف می‌آیند.طبقه بندی کردن یک گنگ و تشکیلات آن را میتوان بر روی یک خط افقی در نظر گرفت، که نهایت این خط گنگ خلاف کار و خشن می‌باشد، در وسط این خط، گنگ‌های در حد متوسط، و کوچکترین آنها در آن سر این منتهی، گنگ‌های خیابانی میباشند.

در مورد ورود به “گنگ” باید گفت، که این گروه‌ها امید به پولدار شدن سریع, قدرت داشتن، یافتن هویت، و در راس خط هیجان زندگی‌ کردن را به اعضائ خود نوید میدهند. برای ما افراد معمولی‌ مشخص نیست که این ارتباط و جذب شدن چگونه صورت می‌گیرد، ولی‌ هر چه که هست، آرزوی بلند پروازی و تجربه روش زندگی‌ مانند فیلم‌های هالیوود، آن چیزی است که برای یک جوانی که اعتماد به نفس خویش را در موفقیت مالی می‌بیند، جاذبه خاصی‌ دارد. جذب شدن جوانان به گنگ در شرایطی صورت می‌گیرد که ایشان همیشه متاثر از روابط و ضوابط بسیار پیچیده رو به سوئ آرزوهای غیر واقعی‌ میاورند، مهمتر از همه مجموعه دلایل و یا عوامل پایه‌ای چون ; سرخوردگی، آسیب‌های روحی متاثر از رفتار‌های والدین خشن, نداشتن توانایی مکالمه سالم، نداشتن اعتماد به نفس، و افسردگی را می‌توان نام برد. عدم درک سلامت روانی‌ و احساسی‌ – عاطفی جوانان و عدم آگاهی‌ به توانایی ایشان برای رودر روئی بامشکلات مهاجرت، زندگی‌، درگیری‌های عاطفی، همه و همه باعث میشود که خانواده‌ها قادر به درک این معضل و ریشه‌های بنیادی آن نباشند. اعتماد به نفس کاذبی که بسیار از خانواده‌های ما درگیر آن هستند در این قالب میگنجد ;اگر شکست بخورم بی‌ مقدارم. آرزوهای برآورده نشده‌ای که در بدو مهاجرت پر رنگ بوده اند، گاهی در این “رنگ باختگی موفقیت” تاثیر می‌گذرند. سر درگمی خانواده‌ها برای کمک به مشکلات عاطفی و روحی جوانان، از طرفی‌ گذاشتن انگشت اتهام به جوانی که در هر شرایطی قادر به برآوردن توقعات خانواده نیست همه معضل‌های بعدی را میسازند.

اگر توقع خانواده این است که جوان ایشان، جوانی خوب و حرف گوش کن، جوانی سربزیر و دانشگاه برو، جوانی با تحصیلات بالا، جوانی با با درامد خوب و کار در درجات بالا، باشد، و جوان هم در بحران‌های رشد فردی و اجتماعی خود غوطه ور و سرگردان به دنبال راه فرار از همه فشار‌های زندگی‌ می‌باشد، همانا که امکان بروز فاجعه اجتناب نا‌ پذیر است. حال این فاجعه نه همیشه به شکل شرکت در راه‌های خطرناک مثل ورود به گنگ و یا کشیده شدن به راه‌های خلاف قانون ، بلکه در اشکال مختلف امکان پذیر است.

گاه هم فرد جوان نیازمند پول، قدرت، حساب شدن، و به جایی رسیدن، وارد این گروه‌ها شده به امید اینکه پس از چند معامله و به حساب خویش “پولدار شدن” از این ماجرا‌ بیرون آماده و زندگی‌ خود را ادامه میدهد. ولی‌ همانگونه که میبینیم بیرون آمدن از این گروه‌ها بسیار دشوار و گاهی به قیمت جان فرد تمام میشود.

در برخی‌ از خانواده ها جوان ایرانی‌ که از داشتن پدر و وجود پدری راهنما با توجه به شرایط مهاجرت محروم میشود، گاهی راهی‌ جز این نمی‌بیند که خود امور خانواده را بدست گیرد. در این میان ارتباط با یک نوع از “گنگ” که احساس تعلق و بودن در یک خانواده را در اول کار شاید، القأ می‌کند، برای این جوان که بدنبال راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و احساسی‌ در خانواده می‌باشد، بیشتر از همیشه چشم گیر میشود. با توجه به در هم ریختگی نظام اجتماعی که ما ایرانیان از عواقب آن بدور نیستیم، جوانان ایرانی‌ که بدون حمایت میماند، در خطر بیشتری برای ورود به گروه‌هایی‌ هستند که پولدار شدن و روش زندگی‌ خاصی‌ را تبلیغ میکنند. افزایش آگاهی‌ در مورد مسائل جوانان به درمان معضل اجتماعی ورود به گنگ میتواند کمک کند. بیائید همراه شویم .اگر احساس خطر می‌کنید، کمک بگیرید و با بحث در مورد این مسائل راه‌های جلوگیری را به گوشدیگران برسانید.

.Poran Poregbal ( Clinical Counsellor), MA, RCC, RSW

Tel: 778-883-0591

 Poran Poregbal 2

Branding and Marketing Manager: Bahar Bolourian 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *