محرمانه بودن درکار مشاوره یعنی چی؟

Slide1

در کار مشاوره درمانی و روانکاوی، بحث محرمانه نگاه داشتن اسرار مراجع بسیار مهم است.  افراد زیادی هستند که از مشاوره رفتن پرهیز میکنند چون می‌ترسند که اسرار ایشان بر ملا شود، در صورتی‌ که یکی‌ از وظایف اصلی‌ فرد درمانگر توجه به مسائل اخلاقی‌ و حفظ تمامیت فرد مراجع می‌باشد.   از طرفی‌ هم کار حرفه‌ای ایجاب می‌کند که مراجع بداند که کار مشاوره درمانی و قوانین آن به چه صورت هستند.  همانگونه که در صورت بیماری‌های فیزیکی ما نیاز به مراجعه به پزشک داریم و این اطلاعات محفوظ می‌مانند، باید بدانیم که قوانین کار مشاوره درمانی و روان درمانی هم تکیه بر حفظ هویت و تمایت فرد دارند.  


اولین قدم در جلسه اول با یک روانشناس، این حق فرد مراجع است که از نوع کار مشاور خود مطلع و فرم احترام به قوانین راز داری را خوانده و امضا کند.  در این فرم به فرد مراجع اطلاع داده میشود که کار مشاوره درمانی چیست، قوانین آن کدام است، زیرا بسیار مهم است که راز داری در کار درمان بصورت یک توافق دوطرفه مورد بررسی‌ قرار بگیرد.  چرا دوطرفه؟

قانون کار رواندرمانی به بحث راز داری عمیق می‌نگرد به همین دلیل شرایط خاصی در این قانون تایین شده است که فقط در صورت وقوع آن شرایط فرد مشاور مسئول است که در جهت پیشگیری از وقوع خطر اقدام نماید.  در بحث رازداری در کار مشاوره درمانی گاهی اطلاعات فرد باید با مراجع قانونی مطرح شود و آن در صورتی‌ است که یکی‌ از این سه وضعیت وجود داشته باشد:

۱. اگر خطر برای کودکان و یا کودکانی وجود داشته باشد،

۲. اگر فرد تمایل به خودکشی‌ یا خطر برای خود داشته باشد،

۳. و یا اگر در شرایطی قاضی دادگاهی درخواست اطلاعات بیشتر در مورد فرد کند.

 به غیر از این سه شرط، تمامی‌ اسرار فرد حفظ شده و مراجع حق دارد که حس امینت کند که مسائل ایشان با کسی‌ یا جایی در میا‌‌ن گذشته نمی‌شود.


اطلاعات فردی که در کار رواندرمانی استفاده میشود فقط برای تشخیص و برنامه ریزی طرح درمان لازم هستند.   این اطلاعات شخصی نیاز به مراقبت دارد و قوانین مربوط به اصول اخلاقی‌ تایین شده در استان بریتیش کلمبیا چگونگی نگاه داری اسرار فرد را به دقت تعریف کرده است.  بر اساس این قوانین تدوین شده در برد‌های تخصصی کار مشاوره درمانی، مطرح کردن جزئیات فردی مراجع خارج از اتاق مشاوره کاری خلاف قانون و غیر اخلاقی‌ است.  حتی در ثبت نوشتاری مباحث مطرح شده در اتاق مشاوره با روانشناس این موضوع مهم است که فرد مشاور دقت در نوع درج اسرار فرد کند.  

همچنین یک سری اصول اخلاقی هم در ارتباط با روابط مشاور و مراجعه کننده خارج از محیط مشاوره وجود دارد. از جمله این قوانین اینست که فرد مشاور از صحبت در مورد مسائل خصوصی مراجعه کننده اش در یک جمع اجتناب کند حتی اگر مراجع کننده این مکالمه را بوجود آورد. در ادامه قانون، کار مشاور ایجاب می‌کند که از رفت و آمد خصوصی با مراجعین خود بپرهیزد تا به اصول حرفه مشاوره پایبند باشد و خدشه ای به پروسه درمان ایجاد نکند.در آخر اینکه رواندرمانی فرصتی برای یافتن آرامش فکر، احساس، و تعادل رفتار است.  یافتن اطمینان و حس محفوظ ماندن اسرار جزء اصلی‌ کار درمان میباشد و این مقاله کوتاه فرصتی بود که کمی‌ در این بحث سیر کنیم.   نگاه داری اسرار شما وظیفه اصلی‌ ما می‌باشد. سوالات و نظرات خود را با ما در میا‌‌ن بگذارید .

Poran Poregbal, MA, RCC, RSW

778-883-5960

Poran Poregbal 2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *