بد رفتاری کودکان از کجا ریشه می گیرد؟

Children Bad Behaviour

بد رفتاری در کودکان و نوجوانان ارتباط مستقیم با نوع رفتار ما با ایشان دارد.  بد رفتاری یعنی‌ رفتار غیر مناسب که دلیلی‌ بر نارضایتی فرزند است.  

وقتی‌ صبحت از بدرفتاری می‌کنیم،  منظور ما نافرمانی و وجود خشم متبلور شده در رفتارهایی است که  خارج از نرم فکری ما میباشد.  برای درک پیدایش و بروز این رفتار‌های خارج از استاندارد میباید بپرسیم که چه موضوع و یا رفتاری فرزند ما را خشمگین و یا ناآرام کرده.

 حتی در کودکان به اصطلاح لوس که همه چیز برایشان آسان مهیا میشود، دلیل بد رفتاری ایشان رفتار بدون چهار چوب با نبود مرز‌هایی‌ مشخص است.

 پس دلیل بد رفتاری کودکان ما هستیم با توجه به مجموعه شرایط محیطی‌ که ما در فراهم کردن آن به عنوان بزرگ سال نقش مستقیم داریم.

رفتار‌های خشن از طرف بزرگسال کودک را به مقابله میکشاند.

تحقیقات نشان میدهد که کودکانی که مورد ضرب و شتم، خشونت، تمسخر، تهدید، توهین، و آزار قرار میگیرند دچار بیماری‌های جسمی‌، روحی، و عاطفه‌ای قرار میگیرند. 

 رفتار‌های نابهنجار بگونه‌ای دلیل بر شروع یا پیدایش بیماری روانی‌ حتی در قالب کم است.

قبول کنیم که  دنیای جدید امروزی استرس و فشارهای روحی خاص خود را بر فرزندان ما دارد، همانگونه که اقتصاد بد، بیکاری، و جدایی‌ها تاثیر نامناسب و گاه آسیب زا بر افراد بزرگسال دارد.

کودکان جدا شده از دیگران، کودکان رها شده به حال خود، و کودکان همیشه مورد غضب بزرگسالان؛ این کودکان رفتار‌هایی‌ از خود نشان میدهند که اغلب فقط به برچسب خوردن بیشتر ایشان می‌انجامد. 

رفتار‌های ساده و روز مره‌ای که بدرفتاری در کودکان را تشویق می‌کند:  رفتارهایی چون گوش ندادن به ایشان، ایشان را سهیم نکردن در کار‌های مربوط به خانواده، پس کله زدن و حتی ضربات پشت دست و یا روی باسن ایشان، را نام برد.  

باید بدانیم که هر گونه رفتاری که کودک بدلیل آن ایشان خود را ناچیز، بدون ارزش، و یا رها شده حس کند، همه و همه تاثیرات خود را بر روح و روان ایشان دارد. 

در ردیف بیماری‌های روحی شناخته شده، صحبت  از پ. ت. س. د. (PTSD) و یا  بیماری استرس پس از یک واقعه بحرانی، ضربات روحی که بر اثر اذیت و آزار احساسی‌ بر کودک وارد میاید.


نشانه‌های بیماری شامل از دست دادن اعتماد بنفس، خجالتی شدن، از دست دادن حس ارزش فردی، عدم تمرکز هواس، و  شب ادراری میشود. 

اذیت آذار‌های جسمی‌، روحی، روانی‌، جنسی‌، و عاطفه‌ای بر کودکان خیلی‌ کم شناخته و یا گزارش میشوند و یا وقتی‌ این مسائل فاش میشود که ضربات روحی و جسمی‌ غیر قابل جبران است. 

وقتی‌ صحبت از اذیت و آزار کودکان می‌زنیم، حرف بر سر از دست دادن حوصله و داد زدن موقّتی بر کودک نیست.  این مقوله مربوط به رفتار‌های ناگوار که مداوم و شدید می‌باشد، یعنی‌ که کودک در زمانی‌ طولانی و مداوم مورد مؤاخذه، تهدید، توهین، سرزنش، تمسخر، و تحقیر قرار می‌گیرد. 

کودکی که مورد زندانی شدن طولانی مدت و یا مداوم در اتاق خود قرار می‌گیرد، و یا کودک و نوجوانی که مورد بمباران پند و اندرز قرار می‌گیرد و یا با هم سنّ‌های خود مورد مقایسه قرار می‌گیرد، به همان اندازه مورد ضربه روحی است که کودکی که مورد کتک و تنبیه بدنی میشود.  اذیت و آذر جنسی‌ کودکان خود در کنار تنبیه شدن جسمی‌، ضربه‌های مهلک بر روح و روان کودک میزند.

کودکی که بد رفتاری می‌کند، جیغ میزند، و یا آرام و قرار ندارد، و یا خود به اذیت و آزار کودکان دیگر و یا  خواهر برادر کوچکتر از خود دست میزند، به دلیلی‌ این گونه رفتار می‌کند.  خود این رفتار‌های نابهنجار دلیلی‌ بر ناراحتی‌ روانی‌ و رفتاری می‌باشد که البته در بسیار خانواده ها، این رفتار‌ها توجیه میشوند و یا با برچسب زدن به کودک تمام میشود. مهم این است که علائم ناراحتی‌‌های روانی‌ و رفتاری را در کودکان تشخیص داد و کمک تخصصی گرفت.

Poran Poregbal, MA, RSW, RCC

Tel:778-883-0591

Poran Poregbal 2

Branding and Marketing Manager: Bahar Bolourian 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *