بررسی انواع خیانت وبحران ناشی از آنان

Types of Betrayal?

بحران خیانت چیست و چرا در این مورد نیاز به صحبت داریم؟ درد و رنج خیانت چیست؟ رنج تحمل خیانت چه مقدار است؟ به فردی که مورد خیانت واقع شده چه بگوییم؟

بحران خیانت مقوله‌ای است که زندگی‌ فرد را متحول و طوفانی می‌کند و این معضل بدون توجه به نوع عکس‌العمل به خود بحران، تاثیر مستقیم بر همه جوانب زندگی‌ فردی که مورد خیانت قرار گرفته است، می‌گذارد. خیانت در همه جوانب زندگی‌ اتفاق میفتد و اولین صدمه و بزرگ‌ترین آن، اعتماد، تمامیت، و شعور یک فرد است که ضربه بزرگی‌ می‌بیند.

بحران خیانت پروسه‌ای است که در آن فردی که به ایشان خیانت شده از چندین مرحله شوک روانی‌ و خشم به طرف پرسش چرا من، و بعد افکار پریشان و مرور وقایع برای مدتی‌ طولانی عبور میکند، تا که جایی و به گونه‌ای پذیرش حاصل شود. این پروسه سخت، دردناک، و فراز و نشیب‌ فراوان دارد و بستگی به نیروی مقاومت فردی، توانائی روانی‌، و سیستم حمایتی فرد میشود امیدوار بود که این فرد از حس “قلب شکستگی” و غرق شدن در این شوک عاطفی به طرف یافتن راهکار‌های بهتر برای ادامه زندگی‌ و مقابله با عوامل منفی‌ این مقوله عبور کند.

بدون شک همه ما داستان‌هایی‌ از روابط موازی برخی‌ همسران و صدمات بسیار پر تنش آن شنیده‌ایم. این رفتار‌ها گویا جزعی‌ ازنورم جدید اجتماعی ما شده و ارزش‌های فکری و خانواد‌گی در جامعه ایرانی‌ ما را بزیر سوال میبرد. این روابط موازی همانند ویروسی است که در جامعه ما میچرخد و در تمامی‌ گزارش‌هایی‌ که بگوش می‌خورد، درد عمیق روانی‌ – عاطفی برای فردی که همسر وی با دیگری رفته است را فراهم می‌کند. ولی‌ چرا؟ کجا رفت تعهد و راستگویی؟ کجا رفت ارزش‌های خانواده؟ چه بر سر جامعه ما آمده که افراد به تعهد‌های خود وفادار نیستند؟ بدون شک نداشتن هوش هیجانی، عدم مدیریت احساسی‌، و درگیر تصمیمات غلط شدن، چند نمونه و دلیل رفتاری به نام خیانت میتواند باشد.

چگونه است که فردی که بدنبال این چنین روابطی میرود فکر می‌کند که این موضوع پنهان میماند؟ یا که فرد بدنبال دیگری میرود چون از زندگی‌ با همسر خود ناراضی است و هیجان رابطه با دیگری در حین داشتن روابط خانواد‌گی، گویا جالب تر از فکر به عواقب کار است. یا که فرد بدنبال عشقی‌ قدیمی‌ میرود چون رویای اشلی که در فیلم برباد رفته دیده‌ایم و چه بسا که زندگی‌ خود را هم به باد میدهد وقتی‌ که نه آن عشق قدیمی‌ را بدست میاورد و نه همسر خود را میتواند حفظ کند. ولی‌ آیا خیانت فقط بین همسران صورت می‌گیرد؟ خیر.

این هم چند نمونه از روابطی که یک یا چند نفر در آن رابطه حس میکنند که مورد خیانت یا بگونه‌ای دروغ، کذب واقعیت، تهمت، و سؤ استفاده قرار گرفته‌اند:

خیانت به کودک: کودکی که مورد آزار قرار می‌گیرد و دچار آسیب فیزیکی، جسمی‌، جنسیتی، جنسی‌، روانی‌، و عاطفی میشود، به اعتماد و شخصیت این کودک در اصل خیانت میشود. این کودک تا سنین بزرگ سالی‌ میتواند در رنج باشد و درد روانی‌ تحمل کند، خود را مقصر بشناسد، حس شرم و گناه کند، با اضطراب و وسواس فکری روبرو شود، اختلال شخصیتی پیدا کند و از رشد روانی‌ مناسب سنّ خود عقب بیفتد و یا دوران کودکی ایشان از دست برود. خیانت به این کودک یعنی‌ ایشان را وسیله‌ی برای امیال شخصی‌ قرار دادن و بحران خیانت یک عمر این فرد را در درد و رنج فرو میبرد تا وقتی‌ که ایشان کمک حرفه‌ای و تخصصی بگیرد و این هم تازه اگر این فرد کمک بگیرد و این همه بستگی به نوع امکانات محیطی‌، درک و حمایت خانواد‌گی، و وجود مراکز تخصصی در این زمینه و فاکتور‌های دیگر دارد چون رشد روانی‌ و میل به خروج از درد تجربه شده از تمامی‌ ماجرا‌.

خیانت بین همسران: وقتی‌ که فردی در یک رابطه به دنبال امیال و غرایز خود میرود و به تعهدات اخلاقی‌ – روانی‌ – اجتماعی نسبت به همسر خود پشت پا میزند. این فرد با پنهان کاری، ریاکاری، پوشاندن ماجرا‌، انکار کردن، ماسک فرد متعهد را به صورت زدن، و یا هزاران حربه دیگر، همسر خود را دور میزند و به آرامش، ا‌عتماد، و حق فردی همسر خودبرای زندگی‌ آرام و امن تعرض می‌کند. بحران خیانت درد عاطفی – روانی‌ شدیدی برای فرد بجامانده و یا همسری که به ایشان خیانت شده به جا میگذارد و حس حماقت، خشم، نفرت، و بی‌-اعتمادی از مهم‌ترین عوارض طولانی مدت این بحران است. البته می‌دانیم که بسیاری از افرادی که بدنبال مقابله فیزیکی و یا مقابله خشن میروند، هم برای خود با هم برای دیگران درد سر قانونی درست میکنند و یا خطر به وجود میاو‌رند . ولی‌ اشاره این مقوله کوتاه به افرادی است که مورد خیانت همسر قرار میگیرند بدون این که بخواهند انتقام بگیرند. یافتن و کشف خیانت همسر میتواند دلیلی‌ باشد که همسر مورد خیانت رابرای مدتی‌ طولانی در تنهایی، درد و رنج نگاه دارد. از طرفی‌ گاهی این کشف خیانت همسر دلیلی‌ میشود برای رشد، تحول در زندگی‌ فرد، و انگیزه‌ای برای تغییر محیط – تغییر گروه‌های دوستان – و تغییر شرایط زندگی. در جایی کشف این ماجرا‌ (خیانت همسر) به بقأ برخی‌ افراد لطمه میزند و انگیزه رشد و پیشرفت را میتواند از بین ببرد.

لازم به یادآوری است که خیانت بین دو دوست میتواند به اندازه خیانت بین همسران ضربه زننده و آزار دهنده باشد چون فردی حس میکنند که به حقوق، دوستی‌، فداکاری، زمان، عشق، و شعور ایشان خیانت شده است.

خیانت‌های سازماندهی شده: افرادی که در محیط کاری – مراکز علمی‌ و یا مالی‌ – حرفه‌ای به دیگران پشت پا میزنند و حق دیگران را زیر پا میگذارند. اینجا هم درد و رنج حاصل از این رفتار‌ها برای بسیاری اثرات سؤ و ماندنی دارد. در این خیانت سازماندهی شده و یا با برنامه ریزی قبلی‌، فرد قربانی درمانده‌ از عدالت خواهی‌ و یا در تلاش برای یافتن عدالت، دچار حس درد روانی‌ شدید، افکار مشوش، حال بد، و از دست دادن مدیریت فردی میشود.

در آخر که معضل بحران خیانت، دروغ، دورویی، و دور زدن افراد باید مورد بحث بیشتر قرار گیرد و امید که افرادی که در روابط خود با دیگری راضی‌ و خوشحال نیستند، راه صداقت و درست کاری را پیش بگیرند. بدون شک، فردی که خیانت می‌کند و دورویی را پیشه می‌کند، چه بسا که خود دچار اختلالات بسیار شود چرا که این فرد نه تنها اعتماد دیگران را از دست میدهد بلکه باید یک عمر جواب گوی وجدان خود باشد، اگر وجدانی وجود داشته باشد. و اما به فردی که مورد خیانت شده چه بگوییم؟ گاهی شاید چیزی نگوییم بهتر باشد در جایی که همدلی، دوستی‌، حمایت، و بودن با فرد بتواند کمی‌ زخم‌های خیانت را درمان کند.

مشاوره درمانی و گرفتن کمک تخصصی امری مهم است و کمک به یافتن سلامت روان برای فرد بجا مانده تلقی‌ میشود.

شاد باشید.

Poran Poregbal, MA, RSW, RCC

Tel: 778-883-0591

Resource: Freyd, J.J. (2014). What is a Betrayal Trauma? What is Betrayal Trauma Theory? Retrieved [September 16, 2015] from

Poran Poregbal 2

Branding and Marketing Manager: Bahar Bolourian 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *