بحث آموزش جنسی‌ در مدارس

Sexual Education

همانگونه که می‌دانیم، در مدارس کانادا، کودکان و نوجوانان حق آموزش در مورد مسائل جنسی‌ و جنسیت خود دارند.  برخی‌ والدین نگران هستند که اگر کودک و نوجوان ایشان از این مطلب آگاهی‌ پیدا کند، در نتیجه این فرزند در خطر تجربه سکس زدورس قرار می‌گیرد.  در واقع متخصصین نظر دیگری دارند و آن این می‌باشد که آگاهی‌ تدریجی‌ و به موقع کمک به فرزند ما می‌کند که از این تجربه خودداری کند و بتواند به درخواست ورود به این چنین رابطه‌ای نه بگوید.  این آموزش باید همزمان با شروع به کنجکاوی‌های کودک باشد و مقدار آگاهی‌ که به کودک میدهیم باید کم، صحیح، و با توجه به میزان درک و رشد عقلانی – سنی‌  کودک باشد.  از طرف دیگر، هر فردی حق دارد که آگاه از فیزیک بدن خود باشد و این آگاهی‌ توانائی و دانایی بوجود می‌آورد

 تحقیقات روانشناسی‌ نشان میدهد که فرزند و والدی که در مورد روابط جنسی‌ و فیزیک بدن کودک راحت صحبت میکنند، ایشان روابط بهتری دارند و فرزند میتواند راهنمایی لازم را از والد خود بگیرد و نه از دوستان همسن خود یا دیگران.  گفتگوی سالم بین والد و فزند در مورد جنسیت و روابط بین دو جنس، کمک به رشد اعتماد و رابطه سالم می‌کند

:طبق مقاله چپ شده در گلوبال نیوز، کودکان در استان بریتیش کلمبیا این گونه آموزش داده میشوند

در سنین مهد کودک آموزش در حد نام همه اعضای بدن شامل نام قسمت‌های خصوصی می‌باشد. در این سنین کودک می‌آموزد که هیچ کس اجازه تماس با قسمت خصوصی کودک ندارد و کودک تشویق میشود که اگر کسی‌ خواست به ایشان دست درازی کند، کودک با والد یا بزرگتری صحبت کند

در سنین حدود کلاس شش، کودک و یا نوجوان آموزش می‌بیند که روابط جنسی‌ از دید بوجود آمدن کودک انسان چیست.  در این مرحله کودک همچنین می‌آموزد که جنسیت چیست، دختر بودن و پسر بودن یعنی‌ چه، مراحل رشد جنسی‌، بیماری‌های و خطرات روابط جنسی‌ بدون محافظت، خطرات اینترنتی در مورد آشنا شدن با افراد سؤ استفاده گر‌ و محافظت از فیزیک بدن خود 

تا کلاس هشتم، نوجوان آموزش می‌بیند که روابط سالم چیست و توافق و یا مخالفت در مورد ایجاد رابطه کدام است و چرا لازم است. حال پرسش این است که هدف از این آموزش چیست؟  در واقع هدف اصلی‌ این آموزش کم کردن ریسک و خطر بیماری‌های مقاربتی، بارداری در سنین نوجوانی، و آگاه کردن نسل جوان است.  کودکانی که در مورد بدن خود و نیاز به محافظت از آن آگاه هستند کمتر در خطر اذیت و آزار جنسی‌ و یا روابط جنسی‌ زدرس میباشند، حال این آموزش اگر با کمک والدین انجام شود، حساسیت‌ها و کنجکاوی‌های سنین نوجوانی قابل مدیریت میشوند.  در آخر حس اعتماد بنفس، حس مقاومت و مدیریت هیجانات جنسی‌ همه در نتیجه آگاهی‌ از فیزیک بدن حاصل میشود 

Resource: http://globalnews.ca/news/1847912/sexual-education-compared-across-canada/

Poran Poregbal  , MA, RCC, RSW

778-889-0591

Poran Poregbal 2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *