با این آموزشهای جنسی کاربردی فرزندانتان را از خطر تجاوز دور نگهدارید

Sex Education for children

 پیشنهاداتی برای آموزش جنسی درست به کودکان 

نکات مطرح شده ذیل بر اساس جدیدترین مطالب علمی دنیا بوده که توسط روانشناسان دانشگاه شهید بهشتی بومی سازی شده است. باشد که با انتشار این مطالب جلوی این فاجعه انسانی تجاوز را تا حد ممکن بگیریم.

 بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید.

* هرگر جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید.

* بهشان یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست.

* هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند.

مادر برو یه بوس به عمو بده

یا

برو بغل دایی جان

.و حرفهایی از این دست

بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است .

هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی حتی محارم تنها نگذارید.

بیشتر تجاوزها از طرف داییها و عمو ها صورت گرفته و مسلما به عقل هیچ پدر و مادری هم نرسیده که ممکن است خطر در کمین بچه باشد.

* تصور نکنید پسربچه ها در خطر نیستند چه بسا آمار تجاوز و آزار جنسی پسربچه ها رو به افزایش است.

مهارت “نه” گفتن را به بچه ها بیاموزید.

سعی کنید راننده سرویس بچه ها مرد نباشد. مخصوصا مراقب آخرین نفری که با راننده تنهاست باشید.

هرگز وقتی بیرون از منزل هستید سفارش چیزی را ندهید که بچه ها مجبور شوند تحویل بگیرند.

اسم اعضای تناسلی را به بچه ها درست آموزش دهید.

* استفاده از اسامی متفرقه را کنار بگذارید.

* به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج ار عرف است و هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بکذارند.

* بگویید این حرف ها فقط در چارچوب خانه مطرح می شوند

** به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند دوستشان دارید.

** هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید” این کارو کردی دیگه دوست ندارم“.

** بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان است.

اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل می شود.

هرگز در سنین ۲ تا ۵ سال شوخی جنسی با همسرتان نکنید به این امید که بچه ها نمی فهمند

 ** به بچه ها در مورد مسابل جنسی دروغ نگویید.

اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید.

حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید.

مثلا از بچه ها اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا غلغلکشان دهید.

بگذارید گاهی نه بگویند.

فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند؛ اگر فیلم های … را در جائی دیدند یا از جائی شنیدند، و از شما توضیح خواستند بگویید که این مخصوص زن و شوهرهاست و بهشان تذکر دهید هیچ کس اجازه ندارد کس دیگری را این گونه ببوسد.

هاله شيرچيان-  روان شناس و مشاور خانواده

Tel: 778-700-5960

 Haleh Shirchian

Branding and Marketing Manager: Bahar Bolourian 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *