Blog - Latest News

هفته قربانیان و بازماندگان جرم در کانادا

victims of crime week blog

وزرات دادگستری کانادا هر ساله یک هفته را به نام قربانیان و بازماندگان جرم شناسایی می‌کند و سازمان‌هایی‌ که به این افراد خدمات مشاوره یا حمایت میدهند را دعوت به همکاری می‌کند.  کلینیک و سازمان مشاوره درمانی خانواده این افتخار را دارد که باری دیگر همراه جوامع کانادایی هفته قربانیان و بازماندگان را جشن بگیرد.  هدف اصلی‌ این پروژه دولتی و سراسری در کانادا، آگاهی‌ رسانی در مورد اثرات منفی‌ و مخرب جرم و خشونت بر افراد بازمانده می‌باشد.  در کنار این آگاهی‌ رسانی، سازمانهای مربوطه خدمات خود را که از جمله مشاوره بالینی، مشاوره حقوقی، و حمایت میباشند را به مردم معرفی‌ میکنند.

در قانون کانادا، قربانی یا بازمانده کسی‌ حساب میشود که در اثر خشونت دچار آسیب‌های بدنی – عاطفی – آسیب به ملک ایشان – و یا ضرر مالی‌ شده باشد.

اکنون پرسش این است که افراد دچار چگونه جرم و خشونتی می‌شوند و چرا این خدمات نیاز است؟  بدون شک، کلمه قربانی بسیار منفی‌ و برچسب زننده است.  به اشتباه ما فرد قربانی را ضعیف و ناتوان و درمانده‌ تصور می‌کنیم، ولی‌ این همه خطا و غیر انسانی‌ است.   بسیاری از ما که جنگ و بمباران را تجربه کرده ایم، بازمانده خشونت و جنایتی شدیم که به دست ما ایجاد نشد. سربازانی که به جنگ رفتند و شاهد کشتن و کشته شدن بودند هم قربانی خشونت حساب میشوند.  دیدن تصادف و خشونت‌های خیابانی همه ترس، نگرانی، و درد روانی‌ ایجاد می‌کند. و جرم و خشونت اتفاق می‌افتاد و ارتباطی‌ به ضعیف یا قوی بودن ما ندارد.  توانایی ما وقتی‌ به کار میاید که در راه حل بحران پس از واقعه بکوشیم و از آسیب‌های بیشتر پیشگیری کنیم.

البته که گاهی فرد دچار شرایطی میشود که از قدرت روانی‌ و آستانه‌ تحمل ایشان خارج است و این هم بدلیل ضعف نیست.  فقط آگاهی‌ از درجه تحمل مسائل است که کمک می‌کند که فرد در بحران پس از واقع کمک را پذیرا باشد و تعدل روانی‌ خود را حفظ کند.

خانمی که همسرش بدست یک نفر در خیابان بطور اتفاقاتی کشته شده بود میگفت؛ هرگز فکر نمیکردم که زندگیم این جور دگرگون شود آنهم وقتی‌ که همسرم نه اهل دعوی بود و نه خشونت.  مادری که پسرش به دست یک گروه جوانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، انقدر غصه در بود و نگران پسرش بود که مدتی‌ طولانی به جلسات مشاوره درمانی نیاز ماند بود تا با شرایط خود کنار بیاید.  تمامی‌ خانم‌های که بدست همسر مورد آزار فیزیکی، روانی‌، عاطفی، و جنسی‌ میشوند، سال‌ها به دلیل خشونت واقع شده در رنج و درد روانی‌ – فکری – احساسی‌ – جسمی‌ هستند.  خشونت در مورد مردان و پسران هم وجود دارد و این افراد ضربه‌های روحی – روانی‌ طولانی مدت می‌بینند.  مردی که همسرش وی را مراتب سیلی‌ میزد، وشگون میگرفت، چنگ می‌انداخت، فحش میداد، و کوچک میکرد، ایشان هم قربانی و بازمانده خشونت خانگی حساب میشود.  بانوی مینسالی که بدست پسرش که بیماری روانی‌ دارد و مورد آزار فیزیکی قرار می‌گیرد و هر روزه تهدید و توهین میشود، ایشان هم قربانی خشونتی است که خود آن‌ را ایجاد نکرده. این‌ها همه چند مثل است از شرایطی که میتواند فرد را در این گروه قربانی و بازمانده قرار دهد.

پرسش:اگر فردی در اثر خشونت یا جرم دچار آسیب‌های مختلف شد، این فرد از چه حقوقی برخوردار است؟

پاسخ: این فرد حق دارد که درخواست محافظت و حمایت قانونی کند که فرد مجرم را به دادگاه بفرستد.  این فرد حق دارد که درخواست اطلاعات و شرکت در مراحل قانونی محاکمه مجرم کند.  و در صورتی‌ که فرد قربانی تمایل به شرکت در این مراحل قانونی ناداشته باشد، حق ایشان است که از همه این مسائل دور باشد. مهم ترین حق فرد قربانی جرم – خشونت استفاده از خدمات مشاوره درمانی، گرفتن کمک‌های پزشکی‌ در صورت آسیب‌های بدنی، و کمک‌های مالی اگر به دلیل خشونت و یا جرم فرد از داشتن کار و درامد محروم مانده است.

 

پوران پوراقبال ( روانشناس و مشاور خانواده)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright - GVCounselling